Структура

Основними структурними підрозділами Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ є: навчальна, виховна, адміністративна та фінансово-господарська частини, бібліотека, тощо. Діяльність усіх підрозділів семінарії регулюються на підставі відповідних положень, затвердженими ректором семінарії.

Структура семінарії та її зміни затверджуються Архиєпископом КиївськимУГКЦ.

Органами Управління семінарії є: Архиєпископ Київський УГКЦ, ректор, ректорат семінарії.

 

Основні повноваження Архиєпископа Київського УГКЦ:

— затверджує Статут семінарії, зміни та доповнення до нього;

— призначає ректорат семінарії та духівників;

— здійснює нагляд та періодично розглядає стан справ у семінарії.

 

Органом, який здійснює виконавчі та розпорядницькі функції управління семінарією є ректорат, очолюваний ректором, до складу якого входять керівники підрозділів (духовного сану):

— ректор — найвища посадова особа в Семінарії, яка призначається і благословляється Архиєпископом Київським УГКЦ;

— проректори: з навчальної, виховної, духовної частини та фінансово-господарської частини. У випадку відсутності ректора, проректор із виховної частини виконує його функції в цілому або в певній ділянці роботи;

— префект — керівник підрозділу.

 

Спільноту семінарії складають окрім ректорату, духівники, професорсько-викладацький склад, семінаристи та працівники адміністративно-господарського персоналу.

Обов’язки та права семінаристів передбачені Внутрішнім Уставом Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ.