Гостьова лекція о.д-р Романа Островського у Геттінгенському університеті

Гостьова лекція о.д-р Романа Островського у Геттінгенському університеті
Лютий 01 12:10 2023 коментарів 510 переглядів

Геттінгенський університет імені Георга Августа (нім. Georg-August-Universität Göttingen) — вищий навчальний заклад в місті Ґеттінґен у Німеччині. Вважається одним із найпрестижніших у країні та світі. Він входить до європейської асоціації Коїмбрська група та до об'єднання найбільших університетів Німеччини. Заснований у 1734 р. англійським королем Георгом II.

Лекція відбулася на Богословському факультеті Геттінгенського Університету. Організатори - професори Старого Завіту Рейнхард Мюллер (Prof. Dr. Reinhard Müller) та його колега Рейнхард Кратц (Prof. Dr. Reinhard Gregor Kratz). Тема лекції: «Біблійні манускрипти та переклади церковнослов’янською і українською мовою (IX-XX ст)». Лекція мала на меті представити слухачам, а саме професорам та студентам, якими текстами користувалися древні слов’яни від часів Кирила та Методія і аж до повних перекладів українською мовою П. Куліша, І. Огієнка та І. Хоменка.   Під час лекції розповів про такі важливі манускрипти, як Реймське євангеліє, Остромирове та Галицьке євангелія. Важливо було пояснити присутність апраксів та тетраєвангелій серед церковнослов’янських текстів. Говорили про повний переклади Острозької Біблії та її важливість для біблійних досліджень. Під час лекції заторкнув питання заборони української мови в російській імперії та переклад Нового Завіту П. Морачевського. А для порівняння представив переклади здійсненні у західній частині України: О. Бачинського, О. Слюсарчука, Я. Левицького та М. Кравчука. Більш детально зупинився на аналізі перекладів Біблії, які здійснили П. Куліш, І. Огієнко та І. Хоменко.

Після лекції відбулося обговорення багатьох запитань, які часто ставив собі, і вони насправді є важливими. Наприклад, слухачам було цікаво чи існують критичні видання Біблії українською, які включають різні манускрипти старослов’янською мовою і показують спільне та відмінне у цих традиціях. Чи ми досліджували з яких грецьких чи єврейських манускриптів перекладалися тексти на старослов’янську та українську. Деякі запитання залишаються без відповідей, бо ми не дослідили достатньо нашу традицію та джерела, які маємо. Проте, ця праця має бути зроблена та представлена науковій спільноті як в Україні так і за її межами.

На завершення було приємно отримати від учасників лекції слова підтримки щодо України та побажання перемоги над російським агресором.

Стаття: о.д-р Роман Островський

Die Georg-August-Universität Göttingen ist eine Hochschule in der Stadt Göttingen in Deutschland. Es gilt als eine der renommiertesten des Landes und der Welt. Sie ist Mitglied im europäischen Verbund Coimbra Group und zählt zu den größten Universitäten Deutschlands. Die Universität wurde 1734 vom englischen König George II. gegründet.

Der Gastvortrag fand am Alttestamentlichen Seminar der Theologischen Fakultät der Universität Göttingen statt. Veranstalter sind die Alttestamentler Prof. Dr. Reinhard Müller und Prof. Dr. Reinhard Gregor Kratz. Das Thema des Vortrags lautete: "Bibelmanuskripte und Übersetzungen in Kirchenslawisch und Ukrainisch (9.-20. Jahrhundert)". Der Zweck des Vortrags war es, dem Auditorium vorzustellen, welche Texte von den alten Slawen aus der Zeit von Kyrill und Methodius bis zu den vollständigen Übersetzungen ins Ukrainische von P. Kulish, I. Ohienko und I. Chomenko verwendet wurden. Während des Vortrags sprach Dr. Ostrovsky über wichtige Manuskripte wie das Reims-Evangelium, das Ostromyrov-Evangelium und das galizische Evangeliar. Ein wichtiger Teilaspekt war die Erklärung von Apraxen und Tetraevangelien in kirchenslawischen Texten. Dr. Ostrovsky sprach auch über die vollständigen Übersetzungen der Ostrog-Bibel und ihre Bedeutung für die Bibelwissenschaft. Während des Vortrags berührte er außerdem das Thema des Verbots der ukrainischen Sprache im Russischen Reich und die Übersetzung des Neuen Testaments von P. Morachevsky. Zum Vergleich präsentierte er die in der Westukraine durchgeführten Übersetzungen: O. Bachynskyi, O. Slyusarchuk, Ya. Levytskyi und M. Kravchuk. Er konzentrierte sich genauer auf die Analyse von Bibelübersetzungen von P. Kulish, I. Ohienko und I. Khomenko.

Nach dem Vortrag wurden viele wichtige Fragen diskutiert. So interessierte die Zuhörer beispielsweise, ob es kritische Bibelausgaben auf Ukrainisch gibt, die verschiedene Handschriften in altslawischer Sprache enthalten und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Traditionen aufzeigen. Wurde bereits untersucht, in welchen griechischen oder hebräischen Manuskripten die Texte ins Altslawische und Ukrainische übersetzt wurden? Manche Fragen mussten unbeantwortet bleiben, weil die ukrainische Überlieferung und die zur Verfügung stehenden Quellen noch nicht ausreichend erforscht sind. Diese Arbeit sollte sowohl in der Ukraine als auch im Ausland durchgeführt und in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht werden.

Nicht zuletzt tat es gut, von den Anwesenden Worte der Unterstützung für die Ukraine und Wünsche für den Sieg über den russischen Aggressor zu erhalten.

Artikel: Dr. Roman Ostrovsky